בדיחות  /  עמוד 2

שני כורדים הלכו לזונה בפעם הראשונה. אומרת להם הזונה: "שימו קונדום".
"למה?" שאלו השניים. "שלא יהיו לי ילדים" - ענתה הזונה. אחרי שבועיים אומר כורדי אחד לשני: "מה אכפת לי אם יהיו לה ילדים או לא. אפשר כבר להוציא את הקונדום?"

כורדי אחד עבר לגור במושב. ביום הראשון קנה 10 אפרוחים, ביום השני קנה 100 אפרוחים, ביום השלישי קנה 1,000 אפרוחים. שואל אותו המוכר: "מה אתה עושה עם כל כך הרבה אפרוחים?"
אומר לו הכורדי: "הם מתים לי כל הזמן, יכול להיות שאני שותל אותם צפוף מדי?"

אחד ראה גרוזינית מכוערת אימים עם שני ילדים ושאל אותה: "תגידי, הם תאומים?". "מה פתאום", אמרה הגרוזינית. "אחד בן שנתיים, והשני בן ארבע, אתה לא רואה?" אומר הבחור: "וואללה, לא מאמין שמישהו זיין אותך יותר מפעם".

גרוזינית אחת אומרת לבעלה: "תסגור את הרגליים. הילד רואה לך את הב.י.צ.י.ם".
אחרי שבועיים אומר הבעל לאשתו: "תסגרי את הרגליים כי הי.ל.ד רואה לך את הכוס.".  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9