המלצות  /  עמוד 6

ברצוני להביע את הוקרתי על הרמה הגבוהה והמקצועית של האומן, תרומתו להצלחת הערב היתה מסייעת. עד היום אנחנו ממשיכים לדבר בשבחו תוך שהזכרת שמו בלבד מעלה חיוך על שפתי חיילי היחידה. ברצוני להביע את הוקרתי על הרמה הגבוהה והמקצועית של האומן, תרומתו להצלחת הערב היתה מסייעת. עד היום אנחנו ממשיכים לדבר בשבחו תוך שהזכרת שמו בלבד מעלה חיוך על שפתי חיילי היחידה.

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6